המגזר החרדי בדיגיטל

בתוך רחוב סואן, עמוס בצבעים ופרסומות, יש דלת סתרים קטנה שמובילה לעולם שונה ושקט – המגזר החרדי בדיגיטל.  

The Courses