נמאס לי להיפגע מטיפולי שיניים גרועים, אז הגעתי לד״ר שיפר!